Zwroty i reklamacje

Gwarancja, zwroty, wymiany reklamacje

Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Przygotowane pod indywidualne zamówienie klienta.

Zwrot

Prawo do zwrotu nie przysługuje jeśli produkt został spersonalizowany według indywidualnych potrzeb klienta.
Przesyłki zwrotne przesłane za pobraniem nie będą przyjmowane. Pieniądze odesłane zostaną przelewem na podany przez Klienta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta najpóźniej w terminie 20 dni od dnia otrzymania przez Made for You oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zwracanego produktu. Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany towar, a w przypadku gdy Klient zwraca wszystkie towary wchodzące w skład danego zamówienia – również zwrot kosztów wysyłki pokrytych przez Klienta przy dostawie towarów ze sklepu do Klienta.
Kupujący pokrywa koszty bezpośrednie zwrotu towarów. Wszystkie towary oferowane na stronie MadeforYou.pl, ze względu na ich charakter, mogą zostać zwrócone drogą pocztową, paczką, listem poleconym lub inną formą przesyłki. Koszt odesłania kupujący może swobodnie określić na podstawie cennika usług krajowych Poczty Polskiej S.A. jeszcze przed zawarciem umowy na odległość. Cennik jest dostępny na stronie Poczty Polskiej S.A. pod adresem cennik.poczta-polska.pl.
Odsyłany towar musi pozostać w stanie niezmienionym. Oznacza to, że musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania, tj. nie może posiadać zabrudzeń, uszkodzeń mechanicznych ani żadnych innych wad.
Wymiana towaru realizowana jest jednorazowo do 14 dni od zakupu na podstawie dokumentu zakupu, na produkt w tej samej bądź wyższej cenie. Kolejne wymiany produktu są dozwolone, jednak to Klient ponosi koszty ponownej dostawy zamówienia.

Reklamacja:

W przypadku gdy zakupiony towar okaże się wadliwy lub nie zgodny z opisem, klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmie. W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt drugą elektroniczną na adres mail kontakt@madeforyou.pl

Sklep zobowiązuje się do ustosunkowania się do zawiadomienia reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego otrzymania.
Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynowy), zwróci cenę wadliwego towaru.
W przypadku, gdy dokonywany jest zwrot ceny za wszystkie towary wchodzące w skład danego zamówienia, Sklep zwróci Klientowi również koszty wysyłki towaru ze sklepu do Klienta, jeżeli Klient był nimi obciążony i zostały one uiszczone przy zamówieniu. W przypadku dokonania częściowego zwrotu i tym samym zmiany kwoty zakupu poniżej kwoty, która była podstawą nadania rabatu, Uczestnik promocji traci nadany rabat. Przyznany rabat zostanie cofnięty przy dokonywaniu zwrotu i korekcie dokumentu zakupu przez obsługę Sklepu.
Sklep ponosi odpowiedzialność względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanego towaru, z tego tytułu kupującemu przysługuje rękojmia w rozumieniu zgodnym z Kodeksem Cywilnym.

W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to Kupujący musi wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu. Na poparcie swoich twierdzeń może (ale nie musi) skorzystać z pomocy specjalistów, w tym z opinii i analiz niezależnych rzeczoznawców

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

Newsletter

.