Regulamin

 

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem madeforyou.pl.

1. Wstęp

1.1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem madeforyou.pl jest firma FORMA Joanna Wilczewska z siedzibą pod adresem:  ul. Konopnickiej 2A/31 , Bydgoszcz 85-124 .

1.2. Firma FORMA umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) pod adresem internetowym: madeforyou.pl („SKLEP”).
1.3. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Joanna Wilczewska – masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
1.4. Niniejszy Regulamin jest skierowany do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie („TOWARY”, „TOWAR”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.
1.5. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.
1.6. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
1.7. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, itp.
1.8. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

2. Zasady korzystania ze Sklepu i zawierania umowy sprzedaży towarów

2.1. Firma FORMA umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
2.2. Umowa sprzedaży towarów jest zawierana między użytkownikiem Sklepu („KLIENT”), a firmą FORMA Joanna Wilczewska „SPRZEDAJĄCĄ”
2.3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2.4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedająca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedająca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
2.5. Do każdego zakupionego towaru dołączona jest faktura VAT lub paragon.  Sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
2.6. Klient, który skorzystał z oferty Sklepu, zobowiązany jest do:

Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

3. Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:

na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail:  kontakt@madeforyou.pl
telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią Sklepu pod numerem telefonu  +48 574 444 655 

3.2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane pocztą elektroniczną lub telefonicznie, przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.
Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
3.3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
3.4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT.
3.5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
3.6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
3.7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 3.6 stanowi ofertę Klienta złożoną firmie FORMA, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, niniejszym oraz Regulaminem.
3.8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 3.6 Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży.
3.9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem a Sprzedającym umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
3.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
3.11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 3.9. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
3.12. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności, niż płatność „za pobraniem”, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:

dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru,
transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych,
płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

4. Dostępność zamówionych towarów

4.1. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi. Przygotowywanymi pod szczegółowe wytyczne zamawiającego.
4.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
4.3. Realizacja niepełnego zamówienia. W przypadku braku danego towaru w magazynie Klient zostanie poinformowany drogą e-mail o przeszkodach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja; pełna realizacja, przy wydłużonym czasie oczekiwania; anulowanie całości zamówienia). W przypadku anulowania całości zamówienia wskutek niepełnej dostępności towarów na całe zamówienie uważa się ono za niebyłe, a Klientowi są zwracane w całości wpłacone przez niego pieniądze, jeżeli miało to wcześniej miejsce.

5. Dostawa i koszt dostawy

5.1. Dostawy towaru z płatnością za pobraniem są realizowane tylko na terenie Polski.
5.2. Koszt dostawy dotyczy zamówień o wartości poniżej 700 zł oraz uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności oraz wybranego Kraju i wynosi:

Paczkomat Inpost – 13 PLN brutto
Kurier Inpost – 19 PLN brutto

Zamówienia o wartości powyżej 700 zł są dostarczane za darmo.

5.3. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego potwierdzeniu drogą e-mail. Towar będzie wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 2-3 dni roboczych, w zależności od dostępności produktu lub ilości zamówień, licząc od dnia potwierdzenia zamówienia, a w przypadku wyboru sposobu płatności przelew tradycyjny – licząc od dnia zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym.
5.4. W czasie specjalnych promocji termin doręczenia zamówienia może wydłużyć się do maksymalnie 10 dni.
5.5. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.
5.6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się

Firma Inpost – przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki ; oraz ORLENPACZKA – przez paczkomaty czas doręczenia 2 dni  robocze.

5.7. Koszty dostawy ponosi Klient. Wybór konkretnego sposobu i kosztu dostawy jest dokonywany podczas składania zamówienia. W przypadku akcji promocyjnych lub zamówień o większej wartości koszty dostawy będzie ponosić Sklep, o czym Klient będzie poinformowany podczas składania zamówienia.
5.8. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności spedytora stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.
5.9. W razie nieodebrania przesyłki przez Klienta wysłanej za pobraniem następna dostawa towaru może być realizowana jedynie po dokonaniu płatności w jeden ze sposobów określonych w pkt. 5.2 a, c Regulaminu.

 sklepu 

6. Dokonywanie płatności

6.1. Przewidziane są następujące możliwości zapłaty za towar:

przelew na rachunek bankowy: płatność przelewem z góry na rachunek bankowy sklepu:

03 8142 1020 0406 6433 2000 0001

w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr zamówienia

6.2. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód zakupu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

7. Ceny

7.1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła. Informacje o cenie mają charakter wiążący przez cały okres dostępności towaru w sklepie internetowym w rozumieniu ustawy z dn. 2.03.2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
7.2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą dla stron.
7.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży w sklepie internetowym, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Promocje opublikowane na stronie sklep.carboncleanpoland.pl obowiązują tylko w sklepie on-line.

8. Gwarancja, zwroty, wymiany reklamacje

8.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Przygotowane pod indywidualne zamówienie klienta.
8.2. Zwrot
Prawo do zwrotu nie przysługuje jeśli produkt został spersonalizowany według indywidualnych potrzeb klienta.
8.3. Przesyłki zwrotne przesłane za pobraniem nie będą przyjmowane. Pieniądze odesłane zostaną przelewem na podany przez Klienta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zwracanego produktu. Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany towar, a w przypadku gdy Klient zwraca wszystkie towary wchodzące w skład danego zamówienia – również zwrot kosztów wysyłki pokrytych przez Klienta przy dostawie towarów ze sklepu do Klienta.
8.4. Kupujący pokrywa koszty bezpośrednie zwrotu towarów. Wszystkie towary oferowane na stronie sklepu madeforyou.pl, ze względu na ich charakter, mogą zostać zwrócone drogą pocztową, paczką, listem poleconym lub inną formą przesyłki. Koszt odesłania kupujący może swobodnie określić na podstawie cennika usług krajowych Poczty Polskiej S.A. jeszcze przed zawarciem umowy na odległość. Cennik jest dostępny na stronie Poczty Polskiej S.A. pod adresem cennik.poczta-polska.pl.
8.5. Odsyłany towar musi pozostać w stanie niezmienionym. Oznacza to, że musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania, tj. nie może posiadać zabrudzeń, uszkodzeń mechanicznych ani żadnych innych wad.
8.6. Wymiana towaru realizowana jest jednorazowo do 14 dni od zakupu na podstawie dokumentu zakupu, na produkt w tej samej bądź wyższej cenie. Kolejne wymiany produktu są dozwolone, jednak to Klient ponosi koszty ponownej dostawy zamówienia.

8.7. Reklamacja:

W przypadku gdy zakupiony towar okaże się wadliwy lub nie zgodny z opisem, klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmie. W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt drugą elektroniczną na adres mail kontakt@madeforyou.pl

8.8. Sklep zobowiązuje się do ustosunkowania się do zawiadomienia reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego otrzymania.
8.9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynowy), zwróci cenę wadliwego towaru.
8.10. W przypadku, gdy dokonywany jest zwrot ceny za wszystkie towary wchodzące w skład danego zamówienia, Sklep zwróci Klientowi również koszty wysyłki towaru ze sklepu do Klienta, jeżeli Klient był nimi obciążony i zostały one uiszczone przy zamówieniu. W przypadku dokonania częściowego zwrotu i tym samym zmiany kwoty zakupu poniżej kwoty, która była podstawą nadania rabatu, Uczestnik promocji traci nadany rabat. Przyznany rabat zostanie cofnięty przy dokonywaniu zwrotu i korekcie dokumentu zakupu przez obsługę Sklepu.
8.11. Sklep ponosi odpowiedzialność względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanego towaru, z tego tytułu kupującemu przysługuje rękojmia w rozumieniu zgodnym z Kodeksem Cywilnym.

W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12  a 24  miesiącem od wydania towaru, to Kupujący musi wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu. Na poparcie swoich twierdzeń może (ale nie musi) skorzystać z pomocy specjalistów, w tym z opinii i analiz niezależnych rzeczoznawców

8.12. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

9. Dane osobowe, bezpieczeństwo i ochrona

9.1. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
9.2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.
9.3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym sklep internetowym.
9.4. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania, lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
9.5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
9.6. Administratorem danych osobowych jest Joanna Wilczewska zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.
9.7. Klienci posiadający konto użytkownika na stronie madeforyou.pl mają prawo do żądania usunięcia konta w każdym czasie.
9.8. Klient ma prawo do rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych poprzez:

pisemną prośbę wysłaną na adres e-mail: kontakt@madeforyou.pl
kliknięcie linku dezaktywacyjnego w wiadomości marketingowej przesłanej na skrzynkę e-mail.

10. Zapisy końcowe

10.1. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest warunkiem koniecznym dokonywania zakupów towarów oferowanych przez Sklep.
10.2. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przed złożeniem, jak również podczas składania zamówienia, ale przed jego ostatecznym wysłaniem do realizacji za pośrednictwem strony internetowej.
10.3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od chwili ich opublikowania na stronie madeforyou.pl. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawieranie umów z konsumentami na odległość.
10.5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.

Newsletter

.